At begynde et nyt kapitel

Find og læs 3. alm. søndags evangelium (Matt 4,12-23) på bibelselskabet.dk.

Man kan sammenligne vores liv med en historie, som består af én, lang skriveproces. Den bliver ikke færdig, så længe vi lever. Teksten består af afsnit og måske allerede af nogle kapitler. Når du ser på dit liv i bakspejlet, kan du iagttage, under hvilke omstændigheder du begyndte at skrive et nyt kapitel. Hvad fik dig til at ændre retning eller sætte fuld fart i noget nyt? Hvad var dit incitament til at gå fra en tilstand til en anden? Hvilke vigtige milepæle markerer den vej, du valgte? Vi stiller os selv disse spørgsmål, fordi vi ønsker at tage udgangspunkt i vores egne erfaringer, når vi skal reflektere over Guds ord. I et forsøg på at lære Gud at kende kan man da godt prøve at springe sine egne oplevelser over. Men man kan ikke finde den levende Gud ene og alene ud fra en abstrakt viden om Ham. Vil du mødes med Gud, skal du først være parat til at mødes med dig selv.

Under hvilke omstændigheder åbner Jesus et helt nyt kapitel i sit eget liv? Jesus hører, at Johannes Døberen er blevet sat i fængsel. Dette er slet ikke i sig selv en begivenhed, der opfordrer til handling, men den bliver alligevel en særlig tilskyndelse for Jesus. Han imødeser ikke sine næste skridt med frygt og bæven, men begynder derimod at vandre, prædike, samle disciple, undervise i synagoger og helbrede. Jesus tager initiativ på en selvsikker måde. Men hvor kommer hans selvsikkerhed fra? Hvad motiverer Jesus, når han bliver konfronteret med Johannes Døberens tilfangetagelse? Jesu styrke kommer fra de hellige skrifter. Han kender dem og følger dem. Under Helligåndens ledelse opfylder Jesus profeten Esajas’ ord: ”Det folk, der sad i mørket, har set et stort lys, og de, der sad i dødens land og skygge, for dem brød lyset frem.”

Jesus henvender sig til Simon, Andreas, Jakob og Johannes ved Galilæas Sø. Han inviterer disse fiskere til at følge ham og lover at gøre dem til menneskefiskere. Det er en usædvanlig situation, hvor fire voksne mænd forlader deres arbejde og tilslutter sig Jesus uden at betænke sig et øjeblik. Hvordan kan man forklare, at de lige pludselig åbner for et nyt kapitel i deres liv? De var ikke ofre for deres egen naivitet. De har heller ikke truffet deres valg efter grundige analyser af fordele og ulemper. Deres sikkerhed er grundfæstet i Jesu reelle tilstedeværelse. Simon, Andreas, Jakob og Johanes kan se hele deres liv i et helt nyt lys. Solen, der altid står i zenit, stråler over dem og belyser nye muligheder. Jesus tilbyder dem en beskæftigelse, som ikke sikrer det daglige brød på en traditionel måde, men som alligevel giver livet en dybere mening på længere sigt.

Vi begyndte med at reflektere over dagens evangelium, idet vi kiggede på vores liv i et tilbageblik. Vi prøvede at erindre, under hvilke omstændigheder vi havde åbnet for et nyt kapitel i vores personlige historie. Vi sammenlignede det med Jesus og hans disciple. Lad os nu rette vores blik mod fremtiden. Vi skal forestille os, at vi befinder os i Simons, Andreas’, Jakobs og Johannes’ sted. For os kristne i dag er Jesus reelt til stede i Eukaristien. I kraft af Hans tilstedeværelse kan vi se vores eget liv i et fuldstændigt nyt lys, hvor en ny horisont breder sig foran enhver af os. Således kan også vi i dag blive ført ud af mørket, dødens land og skygge! Jesu ægte, reelle tilstedeværelse bringer os altid håb, når vi retter vores blik mod fremtiden i forsøget på at genfinde den dybere mening med livet.