Ånden, som gennemtrænger

Find og læs 2. alm. søndags evangelium (Joh 1,29-34) på bibelselskabet.dk.

Hvordan kan man vurdere, om en person er værd at høre på? Hvordan kan man være sikker på, at nogen kan tilbyde én noget? Det er ikke nemt at skelne mellem autentiske beskeder og dem, som bare er varm luft og tomme for indhold. Belært af erfaringen bliver man gradvis klogere på, hvem man kan stole på, og hvem man har lyst til at følge efter. Vi har brug for guider, som kan lære os at navigere på livets veje. Men der kommer et tidspunkt, hvor vi selvstændigt skal træffe afgørende beslutninger, fordi enhver af os følger sin egen unikke sti.

I dagens evangelium peger Johannes Døberen på Jesus. Tidligere kom der præster og levitter fra Jerusalem for at spørge Johannes om, hvem han var. Johannes brugte ikke denne lejlighed til at fremhæve sig selv. Han tilegnede sig ikke titlen ”den salvede”. Han var på det rene med, at han var ”den, der råber i ørkenen”. Med andre ord var hans rolle at samle folk og forberede dem til Guds søns komme. Johannes døbte med vand til omvendelse, men efter ham kom Jesus, som døbte med Helligånden til syndernes forladelse. Johannes havde sine egne disciple, men han tøvede ikke et eneste øjeblik med at overgive dem til Jesus.

Et spørgsmål mangler endnu at blive besvaret, nemlig hvorledes Johannes er blevet sikker på, at Jesus er Kristus, Guds lam, Gods søn. Han kommer selv med et svar i dagens tekst. Det var ikke alene hans egen erfaring, som overbeviste ham. Det var en åndelig indsigt. Den, der sendte Johannes ud i ørkenen, fortalte ham, hvordan han kunne genkende Ham, der skulle døbe med Helligånden. Johannes skulle se Ånden, som svævede over Jesus. Således afslørede Gud sit virke over for Johannes. Senere satte folk deres lid til Jesus, fordi de kunne genkende Guds ånd i Ham. De var vidner til Hans gerninger i kraft af den samme Ånd.

Lad os vende tilbage til vores spørgsmål om, hvordan vi kan skelne mellem det troværdige og det misledende. Paulus kommer med nogle brugbare hentydninger, når han nævner Åndens frugter i sit brev til Galaterne (Gal 5,22). En person, der bærer frugter i form af kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse, er det værd at sætte vores lid til. Når vi omgås sådanne mennesker, bliver vi, ligesom de er. Det er meningen med, at Jesus døber med Helligånden. Han træder ned i det vand, som symboliserer menneskets tilstand; det vand, som renser folk fra verdens synd. Takket være Jesus gennemtrænger Helligånden menneskeheden og genskaber den på ny.