At blive engageret i Guds plan

Find og læs 4. adventssøndags evangelium (Matt 1,18-25) på bibelselskabet.dk.

”Hvordan skal jeg tackle en uventet begivenhed, som er ved at vende op og ned på hele mit liv?” – spørger vi måske os selv, når vi befinder os i en kritisk situation. Hvis vi lige pludselig bliver stillet over for et valg, har vi en begrænset tid til at analysere alle årsager og konsekvenser. Vi har en tendens til at handle efter vores indgroede adfærdsmønstre i sådanne tilfælde. Men på den anden side kan vi overvinde vanens magt og handle i overensstemmelse med en anden impuls, hvis den forekommer os overbevisende nok. Her bevæger vi os mellem fornuftens sikre løsninger og intuitionens kreative indsigter.

Josef ville handle i overensstemmelse med sin retskaffenhed, da han fik at vide, at Maria var blevet gravid, inden hun flyttede ind i hans hus. Prøv at forestille dig, at en mand, der er forlovet med en kvinde, får at vide, at hun venter et barn, men ikke med ham. Han bliver yderst chokeret. Vi kan ikke afgøre om Josef var klar over, at Maria var blevet med barn med Guds ånd. Men alt tyder på, at han stadig elskede hende og ville hende det bedste. Derfor traf han den beslutning, at skille sig fra hende i al stilhed. Ellers ville de møde ubehagelige sociale og lovmæssige konsekvenser.

Måske ville Josef også træde tilbage, fordi han kunne fornemme, at Gud var involveret i sagen. Josef var jo en retfærdig jøde, dvs. han søgte Guds vilje og fulgte den. Derfor kan man ikke udelukke, at han mærkede, at Gud var involveret, for Gud afslører gerne sine planer over for retfærdige mennesker. Da Josef grundede over sin situation, fik han en diskret indsigt gennem en drøm, hvor Herrens engel viste sig for ham og trøstede ham. Gud værdsatte Josefs ydmyghed, da han besluttede at trække sig tilbage fra Maria, som var ved at blive moder til Guds søn. Samtidig ville Han forhindre, at Josef forlod Maria. Gud ville engagere Josef i sin frelsesplan.

Lad os afslutte dagens overvejelser med en øvelse. Vi skal kigge på de uforudsigelige begivenheder i vores liv og prøve at finde ud af, hvor vi kan fornemme, at Gud lige så stille har været involveret. Det kan vi ikke gøre blot ved fornuftens kolde analyser, men takket være bøn kan vi udvikle evnen til at genkende den levende Guds gerning, også under kaotiske omstændigheder. Guds ånd (nærvær) bringer nemlig orden ind i vores uoverskuelige verden. Han virkede på den måde, da han omfavnede Maria ved Jesu undfangelse. Guds ånd gjorde det samme i tidernes morgen, da Han svævede over vandene, og Han fortsætter med at virke hos os i dag!