At få bekræftet Jesu identitet

Find og læs 3. adventssøndags evangelium (Matt 11,2-11) på bibelselskabet.dk.

Johannes Døber, der sidder i fængsel, sender sine disciple hen for at spørge Jesus: ”Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?” Det er bemærkelsesværdigt, at han stiller sådan et spørgsmål lige netop på dette tidspunkt. Mon ikke, at han – før sin tilfangetagelse – var sikker på, at Jesus er Guds søn? (Joh 1,29-34) De protestantiske bibelforskere påstår, at Johannes tvivler, fordi han er i livsfare, mens de katolske hævder, at han under ingen omstændigheder har draget Jesu guddommelige identitet i tvivl, men at Johannes blot atter ville belære sine disciple ved at få dem til at rette dette spørgsmål til Jesus selv. Kendsgerningen er, at disciplene går hen til Jesus og spørger ham.

Evangelierne er gennemtrængt af en søgen efter at få bekræftet Jesu identitet. De fortæller om folk, som var forventningsfulde, og om nogle religiøse ledere, som krævede uimodsigelige beviser. Vores situation i dag ligner i en vis forstand den fra de hellige skrifter. Mennesker leder efter en kilde til lykke og en mening med livet, og de moderne autoriteter forholder sig skeptiske til deres guddommelige ophav. Den slags spørgsmål er ikke fremmed for os: ”Er det dig, som er svaret på vores forventninger, eller skal vi vente en anden?” Dette spørgsmål kan kun besvares af troværdige handlinger, ikke af tomme ord.

Jesus siger til Johannes disciple, at de skal fortælle deres mester, hvad de hører og ser. De skal først opleve, at ”blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige.” På den måde bliver de sikre på, at Jesus er den, som skal komme, og Johannes disciple bliver derved parate til at berette om det. Det samme gælder også for os i dag. Vi har brug for at opleve, hvordan Jesu kraft aktualiserer sig i os og omkring os, så at vi kan følge ham uden tvivl, fordi hans gerninger er overbevisende nok.