At læse mellem linjerne

Find og læs 1. adventssøndags evangelium (Matt 24,37-44) på bibelselskabet.dk.

Hvert år er de sidste måneder fyldt med forventninger. Selvfølgelig opsummerer vi, hvad der er sket i det forgangne år, men samtidig ser vi frem til det næste allerede nu. Vi venter spændt på, hvad det vil bringe med sig. Bliver vi overrasket af noget nyt, eller skal vi bare fortsætte det daglige arbejdes trædemølle? Hvis vi er årvågne og ikke går i vinterhi, får vi måske muligheden for at gribe en enestående chance, som er nært forestående. Hvis vi er opmærksomme, vil vi også vide, hvornår denne chance er moden nok til, at vi kan gribe den. Hvis vi forpasser dette tidspunkt, går vi glip af chancen og bliver igen taget til fange i dagligdagens rutiner.

Dagens evangelium nævner en række af de dagligdags begivenheder fra Noas dage, som gik forud for en stor ændring i menneskers omgivelser dengang. Mens Noa byggede sin ark, åd og drak folk, giftede sig og blev bortgiftet. De havde allerede været ved at drukne i deres hverdagsagtige beskæftigelser, inden det begyndte at regne ned fra himlen. Måske tænkte de, at Noa spildte sit liv på et unyttigt projekt. Måske sagde de, at han var gået fra forstanden, men Noa havde en helt speciel evne. Han kunne aflæse en særlig besked mellem linjerne af de sædvanlige begivenheder. Noah forblev trofast mod sin indsigt på trods af alle genvordigheder. Takket være sin tro var han uden for fare, da det uafvendelige skete.

Menneskesønnens genkomst er sikker, men ingen af os ved præcist, hvornår det sker. Jesu efterfølgere var overbeviste om, at han snart ville komme tilbage. Adskillige århundreder er gået siden da, og vi kristne i dag venter stadig på vores Mester. Intet tyder på, at det skal ske snart, ligesom der ikke var nogen udsædvanlige varsler om syndfloden i Noas dage. Vi fortsætter den daglige trummerum, som vi plejer, indtil det uforudsigelige indtræffer. På den dag skal nogle af os tages med og andre lades tilbage. Og det faktum bliver også belyst i lignelsen om de ti brudepiger. (Matt 25,1-13)

Fem af pigerne har taget både lamper og olie med for at vente på brudgommen om natten. De fem andre medbragte lamper, men de glemte olien, så de bliver nødt til at gå hen til købmanden. Da de er gået, kommer brudgommen og de første fem, som stadig er til stede, går med ham ind i bryllupssalen. Og tidspunktet er således forpasset for de fem brudepiger, som er gået hen for at hente olie. De bliver ikke lukket ind, fordi de ikke var parate til tiden. Fortællingen illustrerer to forskellige måder at forholde sig på som menneske: der er dem, som er åndsnærværende og derfor parate til at følge Menneskesønnen, når han kommer, og de andre, som er åndsfraværende. De første skal tages med, og de andre skal lades tilbage. Altafgørende er, hvor nært beslægtet vi er med Menneskesønnens ånd.