En vej til almagt

Find og læs Jesus Kristus, Universets Konges evangelium (Luk 23,35-43)
på bibelselskabet.dk.

I dag afslutter vi kirkeåret med højtideligheden for Jesus Kristus, Universets Konge. Overraskende nok skitserer dagens evangelium en scene, hvor en mand hænger på korset, i stedet for en mand, som er klædt i purpur. Det er et chokerende billede. Paulus skriver, at denne mand er ”en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger.” (1 Kor 1,23) I dag har man også svært ved at forstå, hvordan en magtesløs mand kan være herre over hele universet. Det er ubegribeligt, derfor bliver det også meningsløst for mange mennesker. Nogle tror, at Gud er en imaginær skikkelse, fordi han ikke stemmer overens med deres opfattelse af verden og livet. De betvivler Hans eksistens, ligesom datidens grækere gjorde det med hensyn til Jesu betydning. Men de støder alligevel gentagne gange på den hindring, som de afviser, ligesom datidens jøder gjorde.

Hvorfor skal vi betragte en mand, som dør på korset? Hvordan kan vi vedkende os, at han virkelig er universets konge? Dette kan stadig være et paradoks for os troende, men det er også godt, fordi paradokser leder os ud af den forældede vanetænkning. Og det giver os en chance for at opdage noget, som er glemt. Det bliver genopfrisket, når det opleves på en ny måde. Korsets paradoks viser, at Jesu magt ikke kommer fra den forgængelige verden. Han er en anden slags konge end de jordiske magthavere, som bekæmper hinanden eller går på kompromis for at sikre deres aktuelle interesser. Guds rige bygger hverken på vold eller på kompromis. Alligevel bliver Jesus politisk set opfattet som en trussel.

Lukas skelner mellem på den ene side folk, som tavse er vidner til Jesu korsfæstelse og på den anden side rådsherrerne, som gør nar ad Ham, og soldaterne, som håner Ham. Kontrasten bliver endnu stærkere, når vi læser, hvad de to røvere siger til Jesus. Den første udfordrer i sin fortvivlelse Jesus, sætter ham på prøve og kræver et sikret liv her på jorden. Den anden omvender sig i dødens time ved at anerkende, at Jesus er uskyldig. Han er parat til at afsone sin straf, men beder Jesus om frelsen, som ikke drejer sig om blot at genvinde et lykkeligt jordisk liv. Han åbner sig for et perspektiv, som overskrider den menneskelige forstand. Jesus svarer denne røver, at han skal være sammen med Ham i Guds rige allerede i dag. Røverens tro vækker hans respekt for Jesus. Og det er nok til at træde ind i det himmelske rige.

Over for døden er alle mennesker lige. Med andre ord er vi alle magtesløse i dødens time. Vi stræber efter det evige liv i de jordiske rammer, men vi kan ikke forlænge vores ophold på jorden i det uendelige. Vi drømmer om et lykkeligt liv, men det bliver en gang imellem overskygget af angst, som er en konsekvens af døden. Alle magthavere har styr på tingene til et bestemt tidspunkt. De har også indflydelse på et begrænset område. Ved sin død og sin opstandelse viser Jesus, at Han virkelig er universets konge, dvs. at Han har magt over de ødelæggende og de opbyggende kræfter ikke kun på det jordiske, men også bredere på det kosmiske plan. Når vi følger Jesus konsekvent, skal vi også genopstå med Ham til det evige liv.