Tættere på alle helgen

Find og læs Alle Helgens evangelium (Matt 5,1-12a) på bibelselskabet.dk.

Hvad vil det sige ”at have et godt liv”? I vore dage handler det måske om livskvalitet, altså at man er i stand til at tilfredsstille sine behov, mens det tidligere betød, at man prøvede at leve i overensstemmelse med bestemte idealer for på den måde at opnå et moralsk godt liv. I den religiøse sammenhæng kan man sige, at et godt liv er et helligt liv, hvor man anerkender sine ægte længsler og følger dem. Der er ikke bare tale om et sæt regler, som man skal underkaste sig for at blive hellig. Det er snarere en proces, hvor man bliver sig selv. Man forlader sine illusoriske overbevisninger og nærmer sig kilden til det at være menneske. Denne kilde er faktisk guddommelig.

I dag fejrer vi højtideligheden for Alle Helgen. Vi mindes et fællesskab af mennesker, som har fulgt deres dybeste længsler og er blevet renset for alle mulige illusioner i forhold til, hvad et godt liv vil sige. Saligprisningerne i dagens evangelium beskriver helgenernes personlige egenskaber og deres måde at agere på i verden: Fattige i ånden. De, som sørger. De sagtmodige. De, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Barmhjertige. Rene af hjertet. De, som stifter fred. De, som forfølges på grund af retfærdighed. Kan man virkelig få et godt liv ved at efterligne de mennesker, som er beskrevet i Saligprisningerne?

Du behøver ikke at sammenligne dig med andre hellige og efterabe dem, men du må gerne lade dig inspirere af dem. Det er dejligt på den ene side at betragte dem og beundre deres åndelige styrke, men på den anden side kan man også lære noget af deres fejl og menneskelige skrøbelighed. Det er takket være Guds nåde, at de har kunnet realisere deres menneskelige potentiale. Helgenernes liv forløb ikke uden vanskeligheder. Kan man overhovedet sige, at de havde et godt liv, hvis de også gennemgik en hel del trængsler? Det er et kristent paradoks, at disse mennesker kunne nyde bredere horisonter og smukke udsigter, allerede mens de gik gennem mørke dale.

Der står skrevet, at de fattige i ånden allerede nu ejer Himmeriget. Disse mennesker er klar over, at de ikke kan være sig selv nok, og de er således åbne over for deres medmennesker og over for Gud. Dette er også vores måde at blive hellige på! Når vi begynder at stole på Gud, forvandler Han os skrøbelige mennesker til den guddommelige menneskelighed efter Guds søns forbillede. Når vi retter vores opmærksomhed mod Jesus Kristus og tilbringer mere tid sammen med Ham, bliver vi ligesom Han er, uden at vi mister vores identitet. Lige pludselig kan vi således opleve, at jo tættere vi befinder os på Ham, jo tættere er vi på alle helgen, som vi hører om i Saligprisningerne.